Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr KRS 0000386026
NIP: 585-14-60-661
REGON: 221222519