Ubezpieczenie OC dla Funkcjonariuszy pracujących w Urzędach Celnych,
Celno - Skarbowych i Izbach Administracji Skarbowej

OC Funkcjonariuszy Publicznych za rażące naruszenie prawa - zgodne z ustawą z dnia 20.01.2011
(OC FP)
OC zawodowe oraz OC
w życiu prywatnym
(OC ZiP)
Pakiet
(OC FP + OC ZiP)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA
ROCZNA
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA
ROCZNA
SUMA GWARANCYJNA
OC FP / OC ZAWODOWE ZiP
SKŁADKA
ROCZNA
30 000 zł 40 zł 30 000 zł
OC zawodowe

10 000 zł
OC w życiu prywatnym

10 000 zł
Ochrona prawna
100 zł
lub
80 zł dla osób posiadającyh
OC Funkcjonariuszy Publicznych
30 000 zł / 30 000 zł 120 zł
50 000 zł 60 zł 50 000 zł / 30 000 zł 140 zł
100 000 zł 90 zł 100 000 zł / 30 000 zł 170 zł
120 000 zł 120 zł 120 000 zł / 30 000 zł 200 zł
150 000 zł 140 zł 150 000 zł / 30 000 zł 220 zł
300 000 zł 240 zł 300 000 zł / 30 000 zł 320 zł
więcej więcej więcej