Informacje dotyczące kontynuacji ubezpieczenia
OC Funkcjonariuszy Publicznych


Szanowni Państwo,

   17 maja 2020 mija rocznica zawartego przez Państwa ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej Funkcjonariuszy Publicznych (zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa). Umowa wznowi się automatycznie na kolejny rok ubezpieczenia. Składkę należy opłacić najpóźniej do 15.05.2020 r. na indywidualny nr konta.

  • Informacje o numerze konta, aktualnej wysokości sumy gwarancyjnej i wysokości składki zostaną przesłane mailem lub pocztą, ewentualnie bezpośrednio do zakładu pracy.
  • Jeżeli składkę opłaca pracodawca, prosimy o kontakt z nim w celu potwierdzenia realizacji płatności.
  • Aktualnie obowiązujące składki znajdują się w zakładce OC Funkcjonariuszy Publicznych.

Zmiana sumy gwarancyjnej. Przypominamy, że w rocznicę polisy istnieje możliwość zmiany sumy gwarancyjnej w OC Funkcjonariuszy Publicznych. Osoby zainteresowane zmianą sumy gwarancyjnej powinny wypełnić formularz zmiany sumy gwarancyjnej formularz zmiany sumy gwarancyjnej i odesłać go mailem na adres
sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl

Zmiany danych osobowych - w przypadku zmiany danych osobowych lub miejsca pracy należy poinformować Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo mailem na adres sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl  lub poprzez zakładkę ZMIANY.

Rezygnacja z ubezpieczenia - w przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji formularza rezygnacji i przesłanie go mailem na adres sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl Ewentualna rezygnacja z ubezpieczenia spowoduje zakończenie ochrony także za wcześniejszy okres ubezpieczenia, dlatego zachęcamy do kontynuowania umowy, nawet po ustaniu stosunku pracy z pracodawcą.

Certyfikat – certyfikat potwierdzający ochronę zostanie wysłany do Ubezpieczonego na wskazany adres mailowy po opłaceniu składki.

UBEZPIECZENIE OC zawodowe (ochrona względem pracodawcy i osób trzecich),
OC w życiu prywatnym i ochrona prawna

20% zniżki dla osób posiadających u nas OC Funkcjonariuszy Publicznych

Dzięki Państwa pomocy i polecaniu naszego programu swoim współpracownikom, kolegom i znajomym powstała grupa licząca kilka tysięcy ubezpieczonych Urzędników. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obietnicami, udało nam się rozszerzyć program OC Funkcjonariuszy Publicznych o nowe/samodzielne ubezpieczenie OC zawodowe, OC w życiu prywatnym i ochronę prawną. Było to możliwe dzięki Państwu, za co serdecznie dziękujemy. Dla wszystkich osób, które są u nas ubezpieczone w zakresie OC Funkcjonariuszy Publicznych mamy dodatkowy rabat w wysokości 20 % składki za OC zawodowe. Naliczy się on przy wypełnianiu formularza przystąpienia.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/oc-funkcjonariuszy-publicznych Do ubezpieczenia można przystąpić w każdej chwili, 100 % on-line, bez potrzeby podpisywania deklaracji, bez dodatkowych kosztów odsyłania dokumentów oraz z wygodną formą płatności elektronicznej. Cały proces przystąpienia nie zajmuje dłużej niż 5 minut.

Zakres ubezpieczenia OC zawodowe, OC w życiu prywatnym i ochrona prawna obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe m.in.:

  1. szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim, w tym także pracodawcy/zleceniodawcy lub innym pracownikom w związku z wykonywaniem czynności służbowych
  2. szkody z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) przy wykonywaniu czynności służbowych Pracownika, Funkcjonariusza Publicznego i Samorządowego (z wyłączeniem kar)
  3. kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nałożone na ubezpieczonego
  4. szkody w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu  przez pracodawcę /zleceniodawcę polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu w tym szkody w samochodach służbowych, laptopach, telefonach komórkowych itp.
  5. szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez Ubezpieczonego
  6. szkody w mieniu i na osobie wynikające z czynności życia prywatnego - OC w życiu prywatnym
  7. koszty ochrony prawnej, poniesione przez Ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw w sprawach prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym - Ochrona prawna 

W OC zawodowym, OC w życiu prywatnym i ochronie prawnej Hestia wyraziła zgodę na bezskładkowe wydłużenie okresu zgłaszania roszczeń do 3 lat od zakończenia pracy w Urzędzie. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i prosimy o przekazanie tej informacji swoim współpracownikom.